ANALIZA BEHAWIORALNA

 

Co sprawia, że ludzie rozkwitają?

Ważnym czynnikiem udanej rekrutacji jest identyfikacja możliwości rozwoju ludzkiego. Analiza behawioralna (PI Behavioral Assessment™) ocenia osobowość w czterech cechach. Zestawienie tych cech i ich współzależność pokazuje motywacje danego kandydata i ułatwia zrozumienie jego podstawowych potrzeb i zachowań.

 

Jak wybrać odpowiedniego Kandydata?

Znajomość ”naturalnych preferencji” pomaga w wyborze kandydatów, którzy czują się zmotywowani na dane stanowisko. W efekcie zwiększa się prawdopodobieństwo sukcesu zatrudnionego pracownika. Assessment behawioralny ocenia, jak dobrze kandydaci są dopasowani do danego stanowiska pod względem ich zachowań i motywacji.

 

Uzupełnianie się kluczem do rozwoju.

Utrzymanie motywacji i zaangażowania pracowników wymaga czegoś więcej niż tylko idealnego dopasowania pracownika do stanowiska. PI BA pomaga liderom zrozumieć potrzeby motywacyjne ich pracowników oraz dostrzec jak członkowie zespołu wzajemnie się uzupełniają i wykorzystują swój potencjał, a także w jaki sposób mogą sobie pomagać i doskonalić swoje umiejętności.

 

Jak to działa?

Wypełnienie assessmentu on-line trwa około 5-10 minut. Następnie odpowiedzi są przypisywane do jednej z 4 cech.


Na tej podstawie powstają 3 wykresy przedstawiające wzorzec PI danej osoby.

 

JA – MOTYWACJE WRODZONE – to, co przychodzi naturalnie w zachowaniu danej osoby

 

 


KONCEPCJA SIEBIE
– w jaki sposób dana osoba reaguje na swoje aktualne otoczenie / środowisko pracy

 

 

SYNTEZA – w jaki sposób dana osoba zwykle zachowuje się w pracy

 

 

Dzięki wypełnionemu profilowaniu stanowiska otrzymujemy porównanie behawioralne Kandydat vs Stanowisko

 

Raporty

Korzystaj z szeregu dodatkowych raportów – bez dodatkowych opłat. Poniżej zostały przedstawione wybrane raporty, które pozwalają lepiej poznać zachowania pracowników i tym samym inspirować ich do działania.

 

RAPORT ZACHOWAŃ

 

STYL ZARZĄDZANIA

 

STYL SPRZEDAWANIA

 

STRATEGIE ZARZĄDZANIA

 

PRZEWODNIK ZARZĄDZANIA

 

PRZEWODNIK ZARZĄDZANIA – plan dalszych działań

 


PERSONALNA TABLICA

 

OPIS ZACHOWAŃ

 


INSTRUKCJA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

 

INSTRUKCJA COACHINGU

 
KARTA ROZWOJU OSOBISTEGO – CECHA A

 

CECHA B

 


CECHA C

 

 CECHA D

 

KARTA ROZWOJU MANAGERA

 

PODSUMOWANIE

 

CELE

❖ Poznanie motywacji
❖ Przewidywanie zachowania
❖ Dopasowanie wymogów stanowiska i
osobowości
❖ Zwiększenie zaangażowania
pracowników

Według statystyk, prawdopodobieństwo nawiązania dłuższej współpracy z pracownikiem wzrasta o 15 punktów procentowych jeżeli kandydat jest dopasowany na poziomie PI Behavioral Assessment™.