ANALIZA KOGNITYWNA

 

CZY PRZEWIDUJESZ EFEKTYWNOŚĆ PRACY?

PI Cognitive Assessment ™ (PI CA) dostarcza unikalnych informacji na temat indywidualnych umiejętności szkolenia się oraz zdolności poznawczych Kandydata. Analiza ta mierzy współczynnik g (Ogólne zdolności poznawcze), a tym samym określa tempo przyswajania informacji, rozwiązywania problemów oraz umiejętność poruszania się w złożonym i wymagającym środowisku, zgodnie z oczekiwaniami na określonym stanowisku.

 

ZDOLNOŚĆ DO UCZENIA SIĘ

Narzędzia wykorzystujące czynnik g są najlepszymi wskaźnikami produktywności i szybkości uczenia się na wszystkich poziomach zatrudnienia i we wszystkich branżach.
Zdolność uczenia się człowieka (zarówno pod względem tempa, jak i zakresu wiedzy i umiejętności) w dużej mierze decyduje o efektywności pracy.
Dlatego PI CA jest ważnym elementem każdego procesu rekrutacji. Wysoka ocena kognitywna połączona z dobrym dopasowaniem behawioralnym ośmiokrotnie zwiększa szanse na prawidłowe przewidzenie wydajności i efektywności pracownika.

 

CZAS NA WYZWANIE

Zachowanie bodźca poznawczego pracowników jest niezbędne dla ich rozwoju i zatrzymania w firmie. Analiza kognitywna pomaga liderom zrozumieć oczekiwane tempo rozwoju pracownika, a także ułatwia podjęcie decyzji, kiedy należy stawiać nowe wyzwania.

 

JAK TO DZIAŁA?

PI Cognitive Assessment to 50 wybieranych z puli pytań, podzielonych na 3 kategorie treści (werbalne, liczbowe i abstrakcyjne). Badanie on-line trwa 12 minut. Analiza wykorzystuje metodę liniowego badania spontanicznego (LOFT), co zapewnia unikalność każdego testu. Wynik jest prezentowany na krzywej rozkładu normalnego w postaci skalowalnej punktacji.

WYŻSZE UMIĘJĘTNOŚCI KOGNITYWNE TO:

❖ Bardziej stroma krzywa uczenia się
❖ Wyższe zdolności do rozwiązywania problemów
❖ Wyższe zdolności do przekazywania wiedzy o pracy
❖ Wyższe zdolności do doboru i łączenia odpowiednich informacji
❖ Wyższe zdolności do radzenia sobie z licznymi i różnorodnymi czynnościami jednocześnie

PODSUMOWANIE

❖ Identyfikacja potencjału poznawczego
❖ Ocena zdolności uczenia się
❖ Dopasowanie wymogów stanowiska i
możliwości danej osoby
❖ Zwiększenie zaangażowania
pracowników

Według statystyk, prawdopodobieństwo nawiązania dłuższej współpracy z pracownikiem wzrasta o 31 punktów procentowych jeżeli kandydat jest dopasowany na poziomie PI Cognitive Assessment™