The Predictive Index®

Zrozumienie i ocena funkcjonowania organizacji i Zespołu rozpoczyna się od jasnego zrozumienia co napędza i dodaje energii każdemu pracownikowi.

Kluczowe jest dopasowanie motywacji osobistej do oczekiwań dotyczących danego stanowiska.

Aby nakreślić obiektywny obraz zależności między oczekiwaniami, a osobistą motywacją i motorem napędowym danej osoby,

opieramy się na sprawdzonych narzędziach dostarczonych przez Predictive Index ®.

Motiva HR to Premium Associate Partner firmy Humanostics, która zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania. Pomaga organizacjom w skutecznym wdrażaniu ich strategii biznesowych oraz zapewnia narzędzia i wskazówki dotyczące zatrudniania i inspirowania talentów oraz zespołów. Współpraca z Humanostics pozwala nam między innymi na wykorzystanie takich narzędzi jak The Predictive Index ®.

Idealnym punktem wyjścia do skutecznej rekrutacji jest określenie co jest potrzebne, aby odnieść sukces na danym stanowisku. Stosując narzędzie do profilowania stanowisk, zapewnione mamy możliwość znalezienia najlepiej dopasowanych kandydatów. Według statystyk, prawdopodobieństwo nawiązania dłuższej współpracy z pracownikiem wzrasta o 15 punktów procentowych jeżeli kandydat jest dopasowany na poziomie PI Behavioral Assessment™ oraz o 31 punktów procentowych jeżeli kandydat jest dopasowany na poziomie PI Cognitive Assessment™.


Profilowanie stanowisk

PI Job Assessment ™ to internetowy kwestionariusz pomagający zdefiniować idealną osobowość, czyli osobę, która będzie zmotywowana i będzie idealnie prosperować do danej pracy. Analiza ta pozwala również ustalić poznawczy docelowy wynik dla stanowiska w oparciu o informacje od kluczowych Kandydatów.


Analiza behawioralna

PI Behavioral Assessment ™ to oparta
na nauce struktura, która odwzorowuje osobowość w czterech motywacjach. Napędy i ich wzajemne relacje stanowią wzorzec zachowania osoby i ostatecznie pomagają zrozumieć podstawowe potrzeby i związane z nimi zachowanie.


Kliknij, aby poznać szczegóły.


Analiza kognitywna

PI Cognitive Assessment ™ mierzy zdolność uczenia się, poznawania, adaptacji i zrozumienia nowych koncepcji w miejscu pracy. Kiedy zrozumiesz zdolności poznawcze danej osoby, będziesz w stanie lepiej dopasować ją do złożoności roli.

 

Kliknij, aby poznać szczegóły.

The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.