PROFILOWANIE STANOWISK – KLUCZ DO SKUTECZNEJ REKRUTACJI

FUNDAMENTY SKUTECZNEGO ZATRUDNIANIA

Fundamentem skutecznego zatrudnienia jest ustalenie czego w kontekście pracowników potrzebuje Twoja firma. Analiza potrzeb zespołu/ działu/firmy będzie tu najlepszym początkiem, aby wiedzieć jak wybrać najlepszego kandydata. Dzięki The Predictive Index® do profilowania stanowisk możesz zidentyfikować oczekiwane style pracy związane z danym wakatem. W ten sposób trafniej dopasujesz kandydata do potrzeb swojej firmy i wspólnie osiągniecie niejeden sukces.

 

BALANS OCZEKIWAŃ

Osoby zaangażowane w prowadzenie rekrutacji często mają różne poglądy na temat wymagań. Każdy z interesariuszy wypełnia ankiety dotyczące stanowiska, gdzie różnice i podobieństwa w ich wymaganiach zostaną określone. Dzięki uzyskanym informacjom Rekruterzy mogą uspójnić wymagania i pogodzić oczekiwania zainteresowanych stron (członkowie zarządu, dyrektorzy działów itd). Po ustaleniu profilu stanowiska rozpoczyna się proces rekrutacji i selekcji kandydatów oparty o dopasowanie wyników PI Behavioural Assessment ™ i PI Cognitive Assessment ™ do wcześniejszych ustaleń i oczekiwań pracodawcy.

 

ELIMINUJĄC BŁĘDY W REKRUTACJI, ZWIĘKSZ ZAPAŁ SWOICH PRACOWNIKÓW

Brak zaangażowania ze strony pracowników, a także błędy rekrutacyjne zawsze wiążą się z wysokimi stratami dla firmy. Celem PI JA jest określenie wymagań behawioralnych oraz poznawczych na danym stanowisku. Dzięki profilowaniu stanowiska znacząco zwiększa się prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego kandydata. Proces ten zmniejsza ryzyko zatrudniania słabo dopasowanych kandydatów, a tym samym zwiększa się zaangażowanie zatrudnionych pracowników.

 

ASSESSMENT KLUCZEM DO SATYSFAKCJI PRACODAWCY, ALE TAKŻE PRACOWNIKA

Assessment wypełniany online ułatwia omówienie wymagań na danych stanowisku. Zaś profil behawioralny (PI BA) kandydatów, daje wgląd w wewnętrzne motywacje osób, co jest im potrzebne aby poprawić ich efektywność i aby mogli rozwijać się i rozkwitać zawodowo w Twojej firmie.

 

DOPASOWANIE KANDYDATÓW DO STANOWISKA

Oprogramowanie The Predictive Index® porównuje profile behawioralne kandydatów (PI BA) i wyniki kognitywne (PI CA) z ustalonym profilem stanowiska pracy. Następnie klasyfikuje kandydatów na podstawie ich dopasowania do stanowiska.

 

INSTRUKCJA SKUTECZNEJ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Przewodnik po rozmowie kwalifikacyjnej pomaga ustalić strukturę tej rozmowy i zadać Kandydatowi właściwe pytania, co jest podstawą do podjęcia dobrej decyzji dotyczącej zatrudnienia.

 

CELE

❖ Określenie wymogów stanowiska pracy
❖ Przyciągnięcie zmotywowanych Kandydatów
❖ Wybór i zatrudnienie właściwych Kandydatów
❖ Zwiększenie zaangażowania Pracowników
❖ Zwiększenie efektywności

 

PODSUMOWANIE

❖ Czas wypełniania: 10-15 minut
❖ Dla kogo? Pracodawcy i Kandydaci związani z danym stanowiskiem pracy
❖ Dostępne języki: ponad 20 (w tym język polski)

The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.