Świeża Krew to wspólny projekt miesięcznika „Dealer” i firmy Motiva HR. Jako Dealer Świeża Krew prowadzimy organizujemy rekrutacje pracowników do firm dealerskich. Co ważne, zatrudniamy jedynie pracowników spoza branży dealerskiej. Innymi słowy: w dobie rynku pracownika dostarczamy świeżej krwi do stacji dealerskiej w całej Polsce.

Motiva HR – firmą specjalizująca się m.in. w rekrutacji i pozyskiwaniu kandydatów na stanowiska niskiego, średniego i wyższego szczebla w branży motoryzacyjnej oraz na stanowiska sprzedażowe w branżach pokrewnych.

Wyjątkową cechą Motiva HR jest połączenie długoletnich doświadczeń branżowych konsultantów wraz z zebraną wiedzą oraz pasją. Działamy z pełną dyskrecją, pokonując trudności dzięki profesjonalizmowi i szerokiej sieci kontaktów. Swoją przewagę konkurencyjną opieramy natomiast na wartościach, które w naszym odczuciu pozwalają połączyć naszą wiedzę, zasoby i pasję, aby otrzymać jak najlepsze wyniki.

Miesięcznik „Dealer” – jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. „Dealer” to ściśle sprofilowane wydawnictwo dla właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów firm dealerskich. W magazynie opisywane są sprawy rentowności całej stacji oraz jej segmentów, a także prognozy na temat nowych źródeł dochodu dealera i przyszłości rynku samochodowego w Polsce i Europie. Całość wzbogacają liczne badania, raporty i rankingi salonów, serwisów czy dealerskich działów F&I. Dzięki temu „Dealer” pełni w branży rolę ekspercką i analityczną.

Dlaczego Świeża Krew?

Rekrutujemy spoza branży. Nie uczestniczymy w zjawisku „podbierania” sobie pracowników przez dealerów

Proponujemy kandydatów bez złych nawyków nabytych u poprzednich dealerów

Minimalizujemy czas zaangażowania w rekrutację osób zatrudnionych w Twojej firmie (dyrektora zarządzającego, kierowników działów)

Wskazujemy gotowych kandydatów, nie zasypujemy Cię dużą liczbą CV wątpliwej jakości

Dajemy Ci gwarancję (jeśli wybrany kandydat się nie sprawdzi, bezpłatnie powtórzymy proces rekrutacji)

Działamy według autorskiego kilkuetapowego schematu rekrutacji

Po miesiącu masz nowych pracowników (dwa tygodnie dla nas na znalezienie kandydatów, dwa tygodnie dla Ciebie – na spotkania z wybranymi osobami)

Kształtujemy pozytywny wizerunek dealera jako pracodawcy
Rekrutacja z nami to przewidywalne koszty. Nasze honorarium to 1,5 krotność miesięcznego wynagrodzenia podstawowego brutto kandydata

Do jakich działów rekrutujemy?nawyków nabytych u poprzednich dealerów

  • Dział handlowy
  • Administracja
  • Księgowość
  • IT
  • Serwis

Z jakich branż do dealera?

  • Farmacja
  • Sprzedaż artykułów biurowych
  • Telekomy
  • IT
  • HR

Rekrutacja krok po kroku

Otrzymujemy informację od dealera zainteresowanego współpracę;/
Wybieramy dedykowanego konsultanta, który ustala dalsze działania w naszym procesie.;/
Sporządzamy profil idealnego kandydata.;/
Wyszukujemy kandydatów zainteresowanych udziałem w projekcie rekrutacyjnym.;/
Przeprowadzamy krótki wywiad telefoniczny potwierdzający uczestnictwo kandydata w procesie i jego stopień dyspozycyjności.;/
Przeprowadzamy rozmowę kwalifikacyjną. To Standaryzowany Wywiad Selekcyjny przeprowadzany face to face, który służy jako podstawowe źródło o kandydacie.;/
Tworzymy profile poszczególnych kandydatów pod kątem badanych kompetencji..;/

Sprawdzamy referencje kandydatów..;/

Tworzymy portfolio kandydata. Raz w tygodniu dostarczamy Klientowi raport aktywności ze wskaźnikami sukcesu (KPI), zawierający statystyki prowadzonej rekrutacji..;/
Wybieramy dedykowanego konsultanta, który ustala dalsze działania w naszym procesie.;/
Raz w tygodniu dostarczamy Klientowi raport aktywności ze wskaźnikami sukcesu (KPI), zawierający statystyki prowadzonej rekrutacji..;/
Odwiedź stronę projektu!